บทความน่าอ่าน

โดย Admin

วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ : พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

อ่านเพิ่มเติม
โดย Admin

การเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ เช่นเดียวกัน คนเราลงได้จนแล้ว ย่อมมีแต่ความทุกข์ยาก เพราะเหตุฉะนี้ ท่านจึงเรียกว่า "ยากจน" คิดจะทำอะไรก็ยากที่จะเห็นทาง อยากได้อะไรก็ยากที่จะได้ หันไปพึ่งพาอาศัยใครก็ยากที่จะได้รับความช่วยเหลือ เพราะโลกสมัยนี้ถือคติว่า "มีเงินนับว่าน้อง มีทองนับว่าพี่ ยากจนเงินทองพี่น้องไม่มี" เมื่อไม่มีเงินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามา ก็เป็นทุกข์เสียดอกเบี้ยแพงๆ ก็เป็นทุกข์ ถูกเขาทวงหนี้ก็เป็นทุกข์ ถูกเจ้าหนี้ตามตัวก็เป็นทุกข์ ถูกจับเข้าคุกเข้าตะรางเพราะไม่มีเงินใช้หนี้ ก็เป็นทุกข์

อ่านเพิ่มเติม
โดย Admin
หน้า:
  1. 1
  2. 2
  3. 3