พระพุทธเจ้าตรัสถามพระสาวกด้วยการเล่าเรื่องสมมติว่า โลกนี้ไม่มีแผ่นดินเลย เต็มไปด้วยน้ำในมหาสมุทร ในน้ำนั้นมีไม้ท่อนหนึ่งลอยอยู่ และไม้นั้นมีรูพอที่เต่าจะโผล่หัวลอดได้ ไม้นั้นลอยไปตามน้ำ ลมเหนือพัดลงใต้ ก็ลอยไปทางใต้ ลมใต้พัดไปทางเหนือ ก็ลอยไปทางเหนือ จากตะวันออกไปตะวันตก ลอยสะเปะสะปะไปในมหาสมุทร สมมติว่า ในมหาสมุทรนั้นมีเต่าทิพย์ตัวหนึ่ง หนึ่งร้อยปีมันจะโผล่หัวขึ้นมาหายใจ ให้ลองคิดดูว่า โอกาสที่เต่าโผล่หัวขึ้นมา แล้วหัวลอดเข้ามาในรูไม้นั้น เกิดขึ้นง่าย หรือ ยาก เต่าตัวนั้นตาบอดด้วยนะ สาวกตอบว่ายาก พระพุทธเจ้าท่านว่า เกิดเป็นมนุษย์ยากกว่านั้น

อ่านเพิ่มเติม