คู่มือวิธีถวายทาน ฉบับสมบูรณ์ยุคใหม่

: BA009

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

50 B
  • เทวดา
  • 13.0 ซม. X 18.5 ซม.
  • 182 หน้า
  • ไสกาว
  • ปอนด์ (สีขาว)
  • สีดำ

รายละเอียด

สารบัญ  หน้า
   
การปฏิบัติและวิธีถวายทาน 1
การเตรียมงานเบื้องต้น 1
ข้อสำคัญในการทำบุญทำทาน 1
ระเบียบปฏิบัติในการถวายทาน 2
เหตุให้เกิดบุญ 4
ทาน 6
คำชี้แจง 7
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 7
คำบูชาพระรัตนตรัย 8
คำอาราธนาศีล 9
รับศีล 9
คำอาราธนาพระปริตร 10
คำอาราธนาธรรม 11
คำบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน 11
บทถวายดอกไม้ธูปเทียน 11
คำอธิษฐานเวลาทำบุญ 12
คำถวายข้าวบูชาพระพุทธ 12
คำลาข้าวพระพุทธ 12
คำถวายสังฆทาน 14
คำถวายข้างสงฆ์(สังฆทาน) 14
คำถวายผลไม้ต่าง ๆ 15
คำถวายข้าวสาร 15
คำถวายสลากภัต 16
คำถวายจตุปัจจัย 16
คำถวายผ้ากฐินหลวง 17
คำถวายผ้ากฐิน(แบบมหานิกาย) 17
คำถวายผ้ากฐิน(แบบธรรมยุต) 17
คำถวายผ้าป่า 18
คำถวายผ้าไตร 18
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน 19
คำถวายเครื่องอัฏฐบริขาร 19
คำถวายจีวร 20
คำถวายผ้าจำนำพรรษา 21
คำถวายผ้าอัจเจกจีวร 21
คำถวายกลดพระธุดงค์ 22
คำถวายบาตร 23
คำถวายที่ตั้งพัดยศสมณศักดิ์ 23
คำถวายเครื่องเสบียงจำพรรษา 24
คำถวายตู้ตั้งพัดยศสมณศักดิ์ 24
คำถวายรูปหล่อพระอัครสาวก 27
คำถวายเครื่องสังเค็ด 29
คำถวายหีบทองตั้งศพ 29
คำถวายหีบตั้งศพ 30
คำถวายศาลาบำเพ็ญกุศลศพ 31
คำถวายโกดังเก็บศพ 32
คำถวายเมรุเผาศพ 33
คำถวายระฆัง 33
คำถวายระฆังพร้อมหอ 34
คำถวายกลอง 35
คำถวายฆ้อง 35
คำถวายหอกลอง 36
คำถวายโต๊ะหมู่บูชา 37
คำถวายกระถางธูป 37
คำถวายเชิงเทียน 38
คำถวายแจกันดอกไม้ 39
คำถวายพุ่มเงินพุ่มทอง 39
คำถวายต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง 40
 คำถวายฉัตรเงินฉัตรทอง 41
คำถวายจิตรกรรมฝาผนัง 42
คำถวายกระดิ่งแขวนโบสถ์ 42
คำถวายลวดลายหน้าบันโบสถ์ 43
คำถวายพระปรางค์ 44
คำถวายอนุสาวรีย์บรรพบุรุษ 45
คำถวายแท่นตั้งบาตร 45
คำถวายเจดีย์ทราย 46
คำถวายเจดีย์ข้าวเปลือก 47
คำถวายธงธรรมจักรเป็นต้น 48
คำถวายผ้าห่มพระพุทธรูป-เจดีย์ 48
คำถวายพระธาตุพระพุทธเจ้า 49
คำถวายพระธาตุพระอรหันต์ 50
คำถวายรูปภาพพระพุทธประวัติ 50
คำถวายหนังสือธรรมะ 51
คำถวายเทียนพรรษา 52
คำถวายตู้เทียนพรรษา 53
คำถวายหม้อน้ำพระพุทธมนต์ 54
คำถวายเครื่องพิธีมงคลสมรส 54
คำถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ 55
คำถวายปัจจัยตั้งเป็นมูลนิธิ 56
คำปวารณาตัวถวายปัจจัย 4 57
คำถวายหนังสือพระธรรมเทศนา 57
คำถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ 58
คำถวายหนังสืออรรกถา 59
คำถวายหนังสือพระอภิธรรม 60
คำถวายหนังสือพระธรรมวินัย 61
คำถวายหนังสือพระมาลัยสูตร 61
คำถวายหนังสือพระปาฏิโมกข์ 62
คำถวายหนังสือธรรมะ 63
คำถวายหนังสือเข้าหอสมุด 64
คำถวายเครื่องเขียนต่าง ๆ  65
คำถวายเก้าอี้ 66
คำถวายกระดานดำ 66
คำถวายโต๊ะชนิดต่าง ๆ  67
คำถวายตู้เหล็กเก็บเอกสาร 68
คำถวายตู้นิรภัยเป็นของสงฆ์ 69
คำถวายเก้าอี้รับแขก 70
คำถวายแท่นยืนปาฐกถา 71
คำถวายธรรมมาสน์เทศน์ 72
คำถวายตู้พระอภิธรรม 72
คำถวายตู้ประดิษฐานพระพุทธรูป 73
คำถวายเสนาสนะ 74
คำถวายที่นั้งที่นอนและอุปกรณ์ 75
คำถวายพนักพิง 75
คำถวายร่มใหญ่กันแดดกันฝน 76
คำถวายเสื่อ 77
คำถวายพรมปูพื้น 78
คำถวายน้ำสรงพระเถระ 79
คำถวายเรือบิณฑบาต 79
คำถวายมุ้ง 80
คำถวายผ้าห่มนอน 81
คำถวายถังใส่ขยะ 82
คำถวายผงซักผ้า 83
คำถวายหอไตร 83
คำถวายหอสวดมนต์ 84
คำถวายโรงเรียนพระปริยัติธรรม 85
คำถวายศาลาโรงฉันภัตตาหาร 86
คำถวายหอประชุม 87
คำถวายห้องบำเพ็ญสมาธิ 88
คำถวายกุฏิ 89
คำถวายศาลา 90
คำถวายหอสมุด 91
คำถวายพิพิธภัณฑสถาน 91
คำถวายศาลาการเปรียญ 92
คำถวายโรงอุโบสก 93
คำถวายโรงเก็บพัสดุสงฆ์ 94
คำถวายกำแพงแก้ว (โบสถ์) 95
คำถวายลูกนิมิตสีมา 95
คำถวายซุ้มพัทธสีมา 96
คำถวายที่นา (ที่ดิน) 97
คำถวายถนน 97
คำถวายบันไดต่าง ๆ 98
คำถวายท่อน้ำประปา 99
คำถวายห้องน้ำ 100
คำถวายบ่อน้ำบาดาล 101
คำถวายสระน้ำ 102
คำถวายเขื่อนหน้าวัด 103
คำถวายสะพาน 103
คำถวายคิลานศาลา-สุขศาลา 105
คำถวายเตียงคนไข้ 105
คำถวายยาเวชภัณฑ์ 106
คำถวายอุปกรณ์การแพทย์ 107
คำถวายตู้ยารักษาโรค 108
คำถวายพานแว่นฟ้า 109
คำถวายพานทองเหลือง 109
คำถวายโตก (พานใหญ่) 110
คำถวายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 111
คำถวายเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 112
คำถวายสายล่อฟ้า 113
คำถวายพัดลม 113
คำถวายตู้เย็น 114
คำถวายแอร์ 115
คำถวายเครื่องขยายเสียง 116
คำถวายเครื่องบันทึกเสียง  117
คำถวายเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 118
คำถวายเครื่องอัดสำเนาโรเนียว 119
คำถวายเครื่องถ่ายสำเนา 119
คำถวายเครื่องคิดเลข 120
คำถวายเครื่องพิมพ์ดีด 121
คำถวายเครื่องฉายภาพสไลด์ 122
คำถวายเครื่องโทรศัพท์ 123
คำถวายเครื่องรับโทรทัศน์ 124
คำถวายเครื่องรับวิทยุ 124
คำถวายเครื่องถ่ายวีดีโอ 125
คำถวายเครื่องคอมพิวเตอร์ 126
คำถวายเครื่องซักผ้า 127
คำถวายเครื่องดูดฝุ่น 128
คำถวายเครื่องทำน้ำร้อน 129
คำถวายเครื่องสัญญาณไฟฟ้า 129
คำถวายเตาไฟฟ้า 130
คำถวายหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 131
คำถวายนาฬิกาไฟฟ้า 132
คำถวายลิฟต์ขึ้นลง 132
คำถวายเตารีดไฟฟ้า 132
คำถวายเครื่องถูพื้น 133
คำถวายจักรเย็บผ้า 134
คำถวายน้ำมันเชื้อเพลิง 135
คำถวายเครื่องสูบน้ำ 136
คำถวายเครื่องปั้มน้ำ 137
คำถวายเครื่องตัดหญ้า 138
คำถวายเรือยนต์ 139
คำถวายรถยนต์ 140
คำถวายรถอัญเชิญศพเวียนเมรุ 141
คำถวายโรงครัว 142
คำถวายสิ่งของเข้าโรงครัว 143
คำถวายเครื่องมือทำครัว 144
คำถวายหม้อน้ำเย็น 145
คำถวายช้อนต่างชนิด 145
คำถวายจานข้าว 146
คำถวายถ้วยชาม 147
คำถวายกาน้ำร้อน 148
คำถวายถาดต่างชนิด 149
คำถวายกาละมังใหญ่ 150
คำถวายหม้อหุงข้าว 151
คำถวายถังตักน้ำ 151
คำถวายถังน้ำหรือตุ่มน้ำ 152
คำถวายเตาน้ำมันก๊าด 153
คำถวายเตาแก๊ส 154
คำถวายตู้เก็บอาหาร 155
คำถวายโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 156
คำถวายกระโถน 157
คำถวายหม้อใส่ข้าว 158
คำถวายเตาถ่าน (เตาอั้งโล่)  159
คำถวายอุปกรณ์ก่อสร้าง 160
คำถวายซุ้มประตู 161
คำถวายบานประตู 161
คำถวายบานหน้าต่าง 162
คำถวายซุ้มหน้าต่าง 163
คำถวายประตูเหล็ก 164
คำถวายสระน้ำ 164
คำถวายบ่อน้ำบาดาล 165
คำถวายท่อน้ำประปา 166
คำถวายถังน้ำบาดาล 167
คำถวายกาน้ำเย็นๆ 168
คำถวายแก้วน้ำ 169
คำถวายคนโทน้ำชนิดต่าง ๆ 170
การกรวดน้ำ 171
คำกรวดน้ำแบบย่อ 172
คำกรวดน้ำแบบสั้น 173
คำจบข้าวใส่บาตร 173
คำถวายข้าวพระภูมิเจ้าที่ 174
คำลาข้าวพระภูมิเจ้าที่ 174
คำหลั่งน้ำถวายพระภูมิ 174
คำบูชาพระพุทธกวัก 175
คาถาเรียกเงิน 175
คำอุทิศผ้าไตรแก่นาค 175
คำถวายสักการะลอยกระทง 175
คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ 175
คำภาวนาก่อพระเจดีย์ทราย 176
คำบูชาพระเจดีย์ 176
คำภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ 176
คำภาวนาเวลารดน้ำศพ 177
คำภาวนาทอดผ้าบังสุกุล 177
คำภาวนาเวลาเผาศพ 177
แบบถวายอติเรกใช้ในปัจจุบัน 178
คำถวายอติเรก แบบที่ 1 178
คำถวายพระพรลา 178
ในหลวงพระองค์เดียว 178
คำถวายอติเรก แบบที่ 2 179
สำหรับ 2 พระองค์ 179
คำถวายอติเรก แบบที่ 3 180
คำถวายพระพรลา 181
สมเด็จพระบรมราชินี 181
ข้อควรทราบโดยสังเขป 181
ปวารณาบัตร 182

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: คู่มือวิธีถวายทาน ฉบับสมบูรณ์ยุคใหม่

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
Quality
Price
Value

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

คู่มือวิธีถวายทาน ฉบับสมบูรณ์ยุคใหม่

THB

50 B

0

0