สวดมนต์เจ็ดตำนาน

: BA030

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

18 B
  • พระพุทธเจ้า
  • 13.0 ซม. X 18.5 ซม.
  • 78 หน้า
  • เย็บกลาง
  • ปรู๊ฟ (สีนวล)
  • สีดำ

รายละเอียด

สารบัญ หน้า
   
นะมะการะสิทธิคาถา(โย จักขุมา) 1
อะวิชชา อะเนกะชา 2
กะรุณา 3
พระธัมมะสังคิณีมาติกา (กุสะลา) 3
พระวินัยหน้า5 พระสูคร พระสังคิณี 6
พระวิภังค์ 7
พระธาตุกะถา 7
พระปุคคะละปัญญัตติ 7
พระกะถาวัตถุ 8
พระยะมะกะ 8
พระมะหาปัฏฐาน 8
บังสุกุลตาย 8
บังสุกุลเป็น 8
พระสะหัสสะนัย 9
สุญญะตะมูละกะปะฏิปะทา 10
อัปปะณิหิตะปะฏิปะทา 11
อะธิปะติ 11
ถวายพรพระ 13
มงคลจักรวาฬน้อย 15
กาละทานะสุตตะคาถา (กาเล) 16
ติโรกุฑฑกัณฑะปัจฉิมะภาค 16
(อะทาสิเม)  
อัคคัปปสาทะสุตตะคาถา (อัคคะเตโว) 17
โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา 17
สวดในเวลารับกฐินหลวง 17
ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี 18
ธาตุปะฏิกูละปะจจะเวกขะณะวิธี 18
อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี 19
เจ็ดตำนาน สัตตะปะริตตัง 20
นะโมการะอัฏฐะกะ 21
มังคะละสุตตัง 22
ระตะนะสุตตัง 24
กะระณียะเมตตะสุตตัง 26
ขันธะปะริตตะคาถา 27
โมระปะริตตัง 28
ธะชัคคะสุตตัง 29
อาฏานาฏิยะปะริตตัง 32
อังคุลิมาละปะริตตัง 33
โพชฌังคะปะริตตัง 33
อะภะยะปะริตตัง 34
ชะยะปะริตตัง 35
มงคลจักรวาฬใหญ่ 36
มะหาสะมะยะสุตตัง 37
คาถาโพธิบาท 44
ปัพพะโตปะมะคาถา 45
บทขัดธัมมะนิยาม 45
ธัมมะนิยามะสุตตัง 16
ติลักขะณาทิคาถา 47
พุทธะอุทานะคาถา 48
ภัทเทกะรัตตะคาถา 48
วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบมหานิกาย 49
วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบธรรมยุต 55
วิธีพินทุอธิษฐานผ้า กิจวัตร10 59
ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ 10 อย่าง 60
เข้าพรรษาและออกพรรษา 60
ลาสิกขา 60
ทำวัตรเช้า 61
ทำวัตรเย็น 64
กรวดน้ำอิมินา 67
กรวดน้ำยังกิญจิ 68
วิธีแสดงอาบัติ 68
วิธีแสดงอาบัติแบบใหม่ 69
อาราธนาต่างๆ 70
บอกศักราชเทศนา 73
คำถวายทานต่างๆ 73
จบขันข้าวก่อนใส่บาตร 77

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: สวดมนต์เจ็ดตำนาน

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
Value
Quality
Price

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

สวดมนต์เจ็ดตำนาน

THB

18 B

0