สวดมนต์สิบสองตำนาน

: BA031

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

25 B
  • พระพุทธเจ้า
  • 13.0 ซม. X 18.5 ซม.
  • 144 หน้า
  • ไสกาว
  • ปรู๊ฟ (สีนวล)
  • สีดำ

รายละเอียด

สารบัญ หน้า
   
นะมะการะสิทธิคาถา(โย จักขุมา) 1
ขึ้นสวดมนต์สิบสองตำนาน 2
นะโมการะอัฏฐะกะ 4
มังคะละสุตตัง 4
ระตะนะสุตตัง 7
กะระณียะเมตตะสุตตัง 11
ขันธะปะริตตะคาถา 12
ฉัททันตะปะริตตัง 13
โมระปะริตตัง 13
วัฏฏะกะปะริตตัง 14
ธะชัคคะปะริตตัง 15
อาฏานาฏิยะปะริตตัง 19
อังคุลิมาละปะริตตัง 23
โพชฌังคะปะริตตัง 24
อะภะยะปะริตตัง 25
ชะยะปะริตตัง 26
วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบมหานิกาย 29
วิธีบรรพชาอุปสมบทแบบธรรมยุติกนิกาย 37
พินทุผ้า อธิษฐานผ้า  45
วิธีแสดงอาบัติ 45
วิธีแสดงอาบัติแบบใหม่ 46
กิจวัตร 10 อย่างคือ 48
ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ 10 อย่าง คือ 48
อธิษฐานเข้าพรรษา 49
อธิษฐานออกพรรษา 49
ลาสิกขา 50
ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี 50
ธาตุปะฏิกูละปะจจะเวกขะณะวิธี 51
อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี 52
บทถวายพรพระ 53
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง มหากา) 54
อนุโมทนาวิธี 56
มงคลจักรวาฬน้อย 56
กาละทานะสุตตะคาถา 57
ติโรกุฑฑกัณฑะปัจฉิมะภาค 58
อัคคัปปสาทะสุตตะคาถา 58
โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา 58
สวดในเวลารับกฐินหลวง 59
ธัมมะสังคิณีมาติกา 59
พระมหาปัฏฐาน 61
บังสุกุลตาย 61
บังสุกุลเป็น 61
สวดแจง บทพระวินัย 62
ขึ้นบทพระสูตร 63
ขึ้นบทพระสังคิณี 63
ขึ้นบทพระวิภังค์ 64
ขึ้นบทพระธาตุกะถา 64
ขึ้นบทพระปุคคะละปัญญัตติ 65
ขึ้นบทพระกะถาวัตถุ 65
ขึ้นบทพระมหาปัฏฐาน 66
ปลายสวดมนต์ 66
บททำวัตรพระ 68
บททำวัตรเช้า 71
คำบูชาพระรัตนตรัย 71
พุทธาภิถุติ 71
ธ้มมาภิถุติ 72
สังฆาภิถุติ 72
ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา 73
สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ 74
บททำวัตรเย็น 75
คำบูชาพระรัตนตรัย 76
พุทธานุสสะติ 76
พุทธาภิคีติ 76
ธัมมานุสสะติ 77
ธั้มมาภิคีติ 77
สังฆานุสสะติ 78
สังฆาภิคีติ 79
บทนมัสการรอยพระพุทธบาท 80
บทกรวดน้ำอิมินา 81
บทกรวดน้ำยังกิญจิ 82
อาราธนาศีล 5 82
อาราธนาอุโบสถศีล  83
อาราธนาพระปริต 83
อาราธนาธรรม 84
บทให้ศีล 84
บอกศักราชเทศนา 86
ภาณต้น 87
ติสะนะณะคะมะนะปาโฐ 87
ทะสะสิกขาปะทะปาโฐ 87
สามะเณระปัญหะปาโฐ 88
ทะวัตติงสาการะปาโฐ 89
ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาโฐ 89
ทะสะธัมมะสุตตะปาโฐ 90
อะหิราชะสุตตะปาโฐ 91
เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ 93
เมตตานิสังสะคาถาปาโฐ 94
จันทะปะริตตะปาโฐ 95
สุริยะปะริตตะปาโฐ 96
สามภาณ มะหากัสสะปะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ 97
มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคสุตตะปาโฐ 99
มะหาจุนทะโพชฌังคสุตตะปาโฐ 101
คิริมานันทะสุตตะปาโฐ 103
อิสิคิลิสุตตะปาโฐ 109
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง 112
มะหาสะมะยะสุตตัง 119
อะนัตตะลักขะณะสุตตัง 128
อะทิตตะปะริยายะสุตตัง 132
(ภาณยักษ์) อาฏานาฏิยะสุตตะปาโฐ 136

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: สวดมนต์สิบสองตำนาน

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
Price
Value
Quality

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

สวดมนต์สิบสองตำนาน

THB

25 B

0

0