ท่องขุมนรก

: BG025

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

200 B
  • นรก
  • 14.5 ซม. X 21.0 ซม.
  • 676 หน้า
  • ไสกาว
  • ปอนด์ (สีขาว)
  • สีดำ

รายละเอียด

    สารบัญ หน้า
       
พิธีอัญเชิญพระราชสาสน์พระบรมราชโองการใน 1
องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์      
คำนำองค์พระผู้นำศาสนาเต๋า 5
คำนำพระโพธิสัตว์พระผู้เป็นเจ้าแห่งยมโลก     9
คำนำสมเด็จเทพเจ้าองค์ประธานศาลาเซี่ยเฮี้ยงตึ๊ง 13
คำนำสมเด็จเทพเจ้าเง็กฮือท่งจื้อ 17
องค์เสนาบดีฝ่ายในพระผู้เป็นเจ้าเสด็จประทับทรง  
  เขียนคำนำข้อปฏิบัติคำขอของผู้อุทิศปัจจัยพิมพ์  
หนังสือท่องขุมนรกแจกเป็นธรรมทาน 21
ท่องภูเขาหัวใจชมปากถ้ำขุมนรก 26
ท่องอาบน้ำที่สระใจสะอาดและชมเขตกันชนแดน  
  ยมโลกกับโลกมนุษย์ 31
ท่องชมสำนักทะเบียนและเขตกันชนแดนมนุษย์กับยมโลก 37
ผ่านด่านผีเข้าฟังธรรมที่ศูนย์รวมศาสนา 45
ท่องชมศาลาว่าการสัญชีวมหานรกที่ 1 เข้าเฝ้าฉิ่งกวงอ๊วง 56
ท่องชมสถานกระจกส่องธรรม 63
ท่องชมสถานฝึกสวดมนต์ 72
ท่องชมที่พักวิญญาณผู้ตายก่อนกำหนด 80
ท่องชมที่พักวิญญาณผู้ตายก่อนกำหนด 2   88
ท่องชมศาลากาฬสุตตมหานรกที่ 2 เข้าเฝ้าชอกังอ๊วง  
และฟังธรรม   100
ท่องขุมนรกอาจม 116
ท่องขุมนรกผีอด 125
ท่องชมสะพานไน้ฮ้อกับชมเวทีลีลาศนรก 136
ท่องชมขุมนรกน้ำแข็ง 148
ท่องชมศาลาว่าการพญายมสังฆฏมหานรกที่ 3  
  เข้าเฝ้าซ่งตี้อ๊วง 160
ท่องชมขุมนรกควักลูกตา 170
ท่องชมขุมนรกขูดลอกหนังหน้า 183
ท่องชมขุมนรกห้อยหัวลง 194
สัมภาษณ์องพญายมแห่งศาลาว่าการคืนร่างวิญญาณ  
สัตว์สี่ประเภท 206
ท่องชมศาลาว่าการฯ คืนร่างวิญญาณสัตว์สี่ประเภทครั้งที่ 2 216
ท่องชมศาลาว่าการฯ คืนร่างวิญญาณสัตว์สี่ประเภทครั้งที่ 3 227
เข้าเฝ้าโงวกัวอ๊วงพญายมศาลาว่าการโรรุวมหานรกที่4  237
ท่องชมขุมนรกกรอกยา 246
ท่องชมขุมนรกน้ำร้อนลวกมือ 257
ท่องชมขุมนรกแทงปาก 272
ท่องชมขุมนรกตัดเอ็นทอนกระดูก 282
ท่องชมขุมนรกผึ้งพิษ 293
ท่องชมขุมนรกผึ้งพิษ 2 302
ท่องชมขุมนรกผึ้งพิษครั้งที่ 3 310
ท่องชมศาลาว่าการมหาโรรุวมหานรกที่ 5 เข้าเฝ้า  
  เซียมหล่ออ๊วงและชมหอดูญาติ 320
ท่องชมศาลาว่าการฯ ที่5 ฟังพญายมพูดเรื่องประหารใจ 334
ท่องชมขุมนรกประหารใจ 342
ท่องชมขุมนรกประหารใจครั้งที่ 2 352
ท่องตรงเดือนสาทรเปิดด่านผีและเข้าชมขุมนรก  
  ประหารใจครั้งที่ 3 362
ท่องชมขุมนรกประหารใจครั้งที่ 4 372
สัมภาษณ์คาเซี่ยอ๊วงองค์พญายมแห่งศาลาว่าการ  
  ตาปนมหานรกที่ 6 380
ท่องชมขุมนรกตัดเครื่องเพศให้หนูกัดแผล 389
ท่องชมขุมนรกอมลูกหนามกระสุนเหล็ก 412
ท่องขุมนรกปลิง - ตั๊กแตน 424
สัมภาษณ์ยมบาลประจำเมืองกับวิญญาณที่ไปสู่สุคติภพ 432
ท่องชมศาลาว่าการมหาตาปนนรกที่ 7 เข้าเฝ้าไท้ซัวอ๊วง  
  และชมขุมไฟนรก 445
ท่องชมขุมนรกกำเหล็กไฟ 458
ท่องชมขุมนรกสาวไส้ 470
ท่องชมขุมนรกนั่งเทินหิน 482
ท่องชมขุมนรกน้ำมันเดือด 492
ขุมนรกตัดลิ้นร้อยกราม 503
ท่องชมศาลาว่าการอเวจีมหานรกที่8 เข้าเฝ้าสมเด็จพญายม  
  เพ่งเต้งอ๊วง 513
พระราชสาสน์พระบรมราชโองการในองค์พระผู้เป็น  
  เจ้าแห่งสวรรค์ 522
ขุมนรกรถบดร่างวิญญาณ 525
ขุมนรกตัดแขนขา 533
เข้าเฝ้าโตวฉีอ๊วงอวค์พญายมศาลาว่าการฯ ที่ 9 541
ขุมนรกน้ำมันลวก 553
ขุมนรกงูพิษเจาะร่างวิญญาณ 562
ท่องชมอบายภูมิมหานรก 567
ท่องศาลาว่าการฯ ที่10 เข้าเฝ้าจวงหลุ่งอ๊วง  
  ขึ้นหอสวรรค์ชม 4 ทวีป 576
ท่องชมศาลาว่าการพญายมที่ 10 ชมสถานสัฏกรรม 584
ท่องมหานรกที่ 10 ชมการแจกน้ำลืมอดีตชาติ ณ   
  ศาลาสมเด็จเจ้าแม่พระพาย 598
ชมสัตว์โลกเวียนเกิดในหกทาง ณ ศาลาว่าการพญายมที่ 608
เขตสงเคราะห์วิญญาณ 621
ท่องชมศูนย์ฝึกธรรมบสถานที่พักนักบุญและกอง  
  การปราบคนชั่ว 631
ชมบึงเลือดโสโครกกับเข้าเฝ้าพระยมราช 642
เข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าแห้งยมโลก กับ ฉลองนิพนธ์  
  หนังสือสำเร็จ 655
คำนำส่งท้ายตอนจบของสมเด็จพระอรหันต์เจ้าจี้กงอั่วะฮุก 670
ประวัติสมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอั่วะฮุก 672

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ท่องขุมนรก

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
Quality
Price
Value

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

ท่องขุมนรก

THB

200 B

0