“เกี่ยวกับเรา”

"นะโม"

“เหตุใดหนอ นักปราชญ์ทั้งหลาย จะสวดก็ดี จะรับศีลก็ดี หรือจะทำการกุศลใดๆ ก็ดี จึงต้องตั้ง นะโม ก่อน จะทิ้ง นะโม ไม่ได้เลย”

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่แห่งวิปัสสนากรรมฐาน ได้แสดงธรรมเรื่องนะโมอย่างลึกซึ้งว่า...

นะ  เป็นธาตุของมารดา
โม  เป็นธาตุของบิดา….
นะโม ท่านแปลว่า”นอบน้อม”นั้นเป็นการแปลเพียงกิริยา หาได้แปลต้นกิริยาไม่ ...
นะโม เมื่อกล่าวเพียง ๒ ธาตุเท่านั้น ยังไม่สมประกอบหรือยังไม่เต็มส่วน
ต้องพลิกสระพยัญชนะดังนี้คือ
เอา”สระอะ” จากตัว “น” มาใส่ตัว “ม”
เอา”สระโอ” จากตัว “ม” มาใส่ตัว “น”

แล้วกลับตัว มะ มาไว้หน้าตัว โน เป็น “มโน” แปลว่า ใจ
เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ทั้งกายทั้งใจ เต็มตามสมควรแก่การใช้เป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติได้
ทุกครั้งที่กล่าว นะโม สวดมนต์ ทำความดี ตั้งจิตให้เห็นแม่และพ่อตนเองทุกครั้ง ท่านเป็นต้นธาตุของเรา เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่จะทำให้ท่านได้ทุกวัน

-------------------------------------------------

ที่มาของเรา

 

คุณทวดลิบโป แซ่เตียว ของพวกเราเป็นชาวจีนโพ้นทะเล ได้ตั้งโรงพิมพ์เล็กๆ แถวเสาชิงช้า   พิมพ์เฉพาะหนังสือธรรมศึกษา สำหรับพระภิกษุ สามเณร ท่านทุ่มเทและมุ่งมั่นกับงานนี้ แม้ผลตอบแทนจะไม่มาก แต่สุขใจ ท่านบอกว่า “มันเป็นงานสุจริต และช่วยทำนุบำรุงศาสนา” 

 

โรงพิมพ์นี้ส่งผ่านมา 3 รุ่นแล้ว จากคุณทวด มาคุณปู่ และคุณปู่มายังคุณพ่อคุณแม่ เป็นเวลานานกว่า 80 ปี ได้รับความนิยมและเชื่อถือจากภิกษุ สามเณร และชาวพุทธทั่วประเทศไทย   พระอาจารย์ที่เป็นที่รักเคารพ ของคุณปู่ได้เมตตาตั้งชื่อให้เพื่อความเป็นสิริมงคลว่า “เลี่ยงเซียงจงเจริญ”

 

เลี่ยงเซียง เป็นภาษาจีน แปลว่า รวมความเจริญ    ส่วนคำว่า “จง” เป็นคำพ้องเสียงทั้งไทยและจีน ภาษาจีน มาจาก “แซ่เตียว” ซึ่งในภาษาจีนกลาง จะอ่านว่า จาง หรือ จง 

 

พวกเราเป็นรุ่นที่ 4 ด้วยเจตนารมณ์เดียวกับคุณทวด คุณปู่ และคุณพ่อ จึงจัดทำ Web site นี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2550 เพื่อเป็นสื่อเชื่อมศาสนาพุทธ ให้เข้าถึงคนทุกรุ่นทุกวัยได้ง่ายขึ้น 

ขอบุญกุศลที่เกิดจากสื่อนี้ จงสำเร็จแก่ มารดา บิดา ญาติทั้งหลาย ครูอุปัชฌาอาจารย์ เทวดา เปรต เจ้ากรรมนายเวร สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้จงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตแห่งการทำบุญทำทานทั้งหลายของทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ปกป้องคุ้มครองให้ท่านมีความสุขความเจริญ ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง ได้พบพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติ เกิดในตระกูลสัมมาทิฐิ อุดมสมบูรณ์ด้วย มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ วรรณสมบัติ ปัญญาสมบัติ วาจาสมบัติ บริวารสมบัติ เป็นนิสัย เป็นปัจจัยตามส่งให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในอนาคตกาลนี้เทอญ

 

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล                        บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล

ถึงบิดามารดาครูอาจารย์                        ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน

คนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย               มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน

ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ                 ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้ เทอญ

 

ภาวดี   วิสารทะ

199 ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กทม 10200

โทรศัพท์มือถือ : 0814220405

ไลน์ไอดี          : 0814220405

อีเมล์               :   info@namobook.com

เฟสบุ๊ค             :  Namobook

โทรสาร            :  02-621-0437