คู่มืออุบาสกอุบาสิกา สวนโมกข์ฯ ไชยา

: AA090.2

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

15 B
  • ซื้อ 500 ชิ้นขึ้นไป ชิ้นละ 14 B (ลด 7% )
  • ซื้อ 1000 ชิ้นขึ้นไป ชิ้นละ 13 B (ลด 14% )
  • พระพุทธชินราช
  • 14.5 ซม. X 21.0 ซม.
  • 60 หน้า
  • เย็บกลาง
  • ปอนด์ (สีขาว)
  • สีดำ

รายละเอียด

สารบัญ หน้า
   
ภาค 1 คำทำวัตรเช้า และเย็น  
คำบูชาพระรัตนตรัย 1
คำทำวัตรเช้า, ปุพพภาคนมการ 2
1. พุทธาภิถุติ 2
2. ธัมมาภิถุติ 4
3. สังฆาภิถุติ 5
4. รตนัตตยปณามคาถา 6
5. สังเวคปริกิตตนปาฐะ 8
สำหรับภิกษุสามเณรสวด 12
คำทำวัตรเย็น 13
1. พุทธานุสสติ 13
2. พุทธาภิคีติ 14
3. ธัมมานุสสติ 16
4. ธัมมาภิคีติ 16
5. สังฆานุสสติ 18
6. สังฆาภิคีติ 19
   
ภาค 2 สวดมนต์พิเศษบางบท  
1. ปุพพภาคนมการ 22
2. สรณคมนปาฐะ 22
3. อัฎฐสิกขาปทปาฐะ 23
4. ทวัตติงสาการปาฐะ 24
5. เขมาเขมสรณทีปิกคาถา 25
6. อริยธนคาถา 26
7. ติลักขณาทิคาถา 27
8. ภารสุตตาคาถา 28
9. ภัทเทกรัตตคาถา 29
10. ธัมมคารวาทิคาถา 30
11. โอวาทปาติโมกขคาถา 31
12. ปฐมพุทธภาสิตคาถา 32
13. ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ 33
14. บทพิจารณาสังขาร 34
คาถาบูชาเงิน, คาถาเจริญโภคทรัพย์ 35
   
ภาค 3 บทกรวดน้ำและแผ่เมตตา  
กรวดน้ำตอนเช้า 36
1. สัพพปัตตคิทานคาถา 36
2. ปัฎฐนฐปนคาถา 37
3. อุททิสสนาธิฎฐานคาถา 39
คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์ 42
คาถาเสกของกิน, คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ 43
บทแผ่เมตตา 44
   
ภาค 4 บทพิจารณาประจำวัน ธาตุปัจจเวกขณ์  
บทพิจารณาเครื่องนุ่งห่ม 45
บทพิจารณาอาหาร, บทพิจารณาที่อยู่อาศัย 46
บทพิจารณายารักษาโรค 47
ตังขณิกปัจจเวกขณ์ 48
บทพิจารณาเครื่องนุ่งห่ม 48
บทพิจารณาอาหาร 49
บทพิจารณาที่อยู่อาศัย, บทพิจารณายารักษาโรค 50
อานิสงส์การสวดพระคาถาชินบัญชร 51
คำชี้แจง, ประวัติหนังสือยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 52
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก(ฉบับเดิม) 53
กรวดน้ำ(วิปัสสิต) 58
พระคาถาชินบัญชรสูตร 59

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: คู่มืออุบาสกอุบาสิกา สวนโมกข์ฯ ไชยา

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
Quality
Price
Value

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

คู่มืออุบาสกอุบาสิกา สวนโมกข์ฯ ไชยา

THB

15 B

0