พรหมชาติ (ฉบับมาตรฐาน)

: BP001

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

250 B
  • ยักษ์
  • 18.5 ซม. X 26.0 ซม.
  • 600 หน้า
  • ไสกาว
  • ปอนด์ (สีขาว)
  • สีดำ

รายละเอียด

    สารบัญ  หน้า
       
    ชัณษาปี ชวด 1
    ชัณษาปี ฉลู 9
    ชัณษาปี ขาล 15
    ชัณษาปี เถาะ 21
    ชัณษาปี มะโรง 29
    ชัณษาปี มะเส็ง 33
    ชัณษาปี มะเมีย 39
    ชัณษาปี มะแม 45
    ชัณษาปี วอก 51
    ชัณษาปี ระกา 57
    ชัณษาปี จอ 63
    ชัณษาปี กุน 69
    ปี 12 ปี  75
    เดือน 12 เดือน 76
    วัน 7 วัน 76
    วันเป็นมิตรกัน 78
    วันเป็นศัตรูกัน 79
    วันเกิด 79
    เดือนเกิด 83
    เดือนเป็นมิตรและศัตรู 84
    วันเป็นมิตรและศัตรู (อีกนัยหนึ่ง) 85
    ชาติแห่งวัน 85
    ชาติแห่งปี 85
    ตำนานโหราศาสตร์ 85
    วิธีตั้งเลขพยากรณ์ 88
    วิธีดูเลขใน 3 ฐาน 97
ดูอัตตะ   เลขฐานที่ 1 (วัน) 98
ดูหินะ   เลขฐานที่ 1 (วัน) 99
ดูธนัง    เลขฐานที่ 1 (วัน) 100
ดูปิตา    เลขฐานที่ 1 (วัน) 101
ดูมาตา    เลขฐานที่ 1 (วัน) 101
       
    สารบัญ (ฆ)  
ดูโภคา    เลขฐานที่ 1 (วัน) 101
ดูมัชฌิมา  เลขฐานที่ 1 (วัน) 102
ดูตนุ    เลขฐานที่ 2 (เดือน) 102
ดูกฎุมพะ  เลขฐานที่ 2 (เดือน) 103
ดูสหัชชะ   เลขฐานที่ 2 (เดือน) 103
ดูพันธุ   เลขฐานที่ 2 (เดือน) 103
ดูปุตตะ   เลขฐานที่ 2 (เดือน) 104
ดูหริ    เลขฐานที่ 2 (เดือน) 104
ดูปัตนิ   เลขฐานที่ 2 (เดือน) 105
ดูมรณะ    เลขฐานที่ 3 (ปี) 106
ดูศุภะ    เลขฐานที่ 3 (ปี) 106
ดูกรรมมะ  เลขฐานที่ 3 (ปี) 106
ดูลาภะ    เลขฐานที่ 3 (ปี) 107
ดูพยายะ  เลขฐานที่ 3 (ปี) 107
ดูทาสี   เลขฐานที่ 3 (ปี) 107
ดูทาสา    เลขฐานที่ 3 (ปี) 108
    ดูเลขสัมพันธ์ 108
    ทายหินะ 109
    ทายธนัง 110
    ทายปิตา 111
    ทายมาตา 112
    ทายโภคา 113
    ทายมัชฌิมา 114
    ทายตนุ 115
    ทายกฎุมพระ 115
    ทายสหัชชะ 116
    ทายพันธุ 116
    ทายปุตตะ 117
    ทายหริ 117
    ทายปัตนิ 118
    ข้อสำคัญในหลักพยากรณ์ 118
    ตั้งเลขพยากรณ์วัน 119
    ตั้งเลขพยากรณ์เดือน 123
    ตั้งเลขพยากรณ์ปี 128
    วิธีตั้งเลขพยากรณ์ 131
       
    สารบัญ (ง)  
    ข้อควรจำ 133
    ทายเลขที่เป็นปาก ใจ และที่นั่ง 134
    ทายปาก 134
    ทายใจ 134
    ทายที่นั่ง 135
    ข้อสังเกต 136
    คำอธิบายประกอบ 136
    วิธีตั้งเลขหากำลงพระประจำวัน 137
    ข้อควรจำ 139
    อธิบายวิธีตั้งเลขพยากรณ์ 5 ฐาน 140
    ข้อควรจำ 142
    วิธีตั้งเลขพยากรณ์ 5 ฐาน 143
    ยามอัฐกาล 144
    ยามกลางคืน 149
    คนเกิด ยามจันเทา 2 ถึงยาม พุทธ 4 156
    คนเกิด ยามภุมมะ 3 ถึงยาม ครุ 4 158
    คนเกิด ยามพุธ 4 ถึงยาม ศุกระ 6 160
    คนเกิด ยามครุ 5 ถึงยาม ภุมมะ 7 162
    คนเกิด ยามศุกระ 6 ถึงยาม ภุมมะ 3 163
    คนเกิด ยามเสารี 7  ถึงยาม จันเทา 2 165
    ยามกลางคืน 166
    กำลังพระเคราะห์ หรือเทวดาเสวยสุข 177
  คนเกิดวัน อาทิตย์ 178
  คนเกิดวัน จันทร์ 178
  คนเกิดวัน อังคาร 179
  คนเกิดวัน พุธ 179
  คนเกิดวัน พฤหัสบดี 179
  พระราหูเสวยอายุ 180
  คนเกิดวัน ศุกร์ 180
    คำพยากรณ์พระเคราะห์เสวยสุข 181
    วิธีบูชาเทวดาและสะเดาะพระเคราะห์ 193
    วิธีบูชาพระเคราะห์อีกนัยหนึ่ง 206
    พระประจำวัน 213
    สิบสองราศี 213
    สมพงศ์ 215
       
    สารบัญ (จ)  
    สมพงศ์ ปีเกิด 215
    สมพงศ์ ธาตุ 218
    สมพงศ์ นาค 220
    สมพงศ์ สมบัติ 221
    สมพงศ์ ปี-วัน  226
    เสี่ยงอักษร 227
    รักษาสมบัติ 227
    ดูนาคสมพงศ์ 227
    ดูกระเชอ 228
    ดูมหาสมพงศ์ 228
    เกณฑ์สุรางค์นางสมภาร 229
    ทายลูกในท้อง 230
    ดูปีดีหรือร้าย 230
    ชัณษาปี เดือน วัน 231
    กำเนิดเดิมแห่งวัน 232
    ถือแหวน 233
    ฉัตรสามชั้น 235
    วิธีดูฤกษ์ใหญ่ 243
    ฤกษ์ใหญ่ศุกรปักษ์ 243
    ฤกษ์ใหญ่กาลปักษ์ 246
    วันลอย-วันฟู-วันจม 248
    ฤกษ์ห้าเศรษฐี 249
    ยาตราพระราม 249
    ยามกลางวัน วันอาทิตย์ 249
    ยามกลางวัน วันจันทร์ 250
    ยามกลางวัน วันอังคาร 251
    ยามกลางวัน วันพุธ 251
    ยามกลางวัน วันพฤหัส 252
    ยามกลางวัน วันศุกร์ 253
    ยามกลางวัน วันเสาร์ 253
    ยามกลางคืน วันอาทิตย์ 259
    ยามกลางคืน วันจันทร์ 260
    ยามกลางคืน วันอังคาร 261
    ยามกลางคืน วันพุธ 262
       
    สารบัญ (ฉ)  
    ยามกลางคืน วันพฤหัส 263
    ยามกลางคืน วันศุกร์ 264
    ยามกลางคืน วันเสาร์ 265
    ฤกษ์เดินเรือ 266
    อธิไทโพธิบาทว์ 269
    อุบาทว์ต่างๆ 283
    บาตรสี่และธุมสอง 285
    นิมิต 5 ประการ 286
    ตำราสัตว์ตก 287
    จิ้งจกและคนจาม 290
    กระเหม่น 290
    หนูร้อง 291
    หนูกัดผ้า 292
    แมลงมุมตีอก 294
    ตำราห่วง 295
    ตำราปลูกเรือน - ตามเดือน 302
    ตำราปลูกเรือน - ตามวัน 303
    พาดบันไดแรกขึ้นเรือน 303
    ขึ้นเรือนใหม่ 303
    เจาะบันไดขึ้นเรือน 304
    ไว้เศษตีนบันได 304
    บูชากรุงพาลี 305
    พระภูมินอน 305
    นาคเดือน - เสาลงหลุม 306
    นาควัน - เล่นการพนัน 307
    ให้เข้ากรุงพาลีและพระภูม 308
    ฝังของ 8 ทิศ 308
    กำเนิดพระภูม 309
    ดูพื้นที่สูงต่ำ 309
    คำประกาศสังเวยพระภูม 310
    บูชาพระภูม 311
    นางกวัก 311
    ปลูกต้นไม้ 312
    ต้นไม้ในบ้านที่ห้าม 312
       
    สารบัญ (ช)  
    ดินใหม่ปลูกเรือน 312
    ดูตาเสา 313
    พาดบันไดใหม่ 313
    ทำประตูบ้าน 314
    วันปลูกเรือน 314
    ชาตารูปเรือน 314
    ฤกษ์วันเรียงหมอน 317
    ศิริ 8 ประการ 318
    ภูมิพยากรณ์ 319
    ยามเถรสามทอง 321
    ยามสามตา 324
    ดูเด็กเกิดเป็นหรือตาย 328
    ดูที่ไปมาได้ลาบหรือไม่ 328
    ดูปืนขึ้นแรม 329
    ลักษณะบอกข่าว-ศรพระราม 331
    ดูตาเรือดีหรือร้าย 332
    สังเกตคนมาดูยาม 332
    สังเกตดูผู้มานั่ง 333
    ดูฟ้าร้อง 334
    ฟังฟ้าร้อง 334
    จดอังคาด 335
    ห้ามขายของ 337
    รับเงินช่วยคนและไถ่ของ 337
    พยากรณ์จันทรุปราคาคำกลอน 337
    อุปราคา 339
    ดูพระอาทิตย์เป็นธง 340
    ดูพระจันทร์ 340
    เกณฑ์ฝนเกณฑ์น้ำ 341
    ทำนา 342
    แรกนา 342
    เกณฑ์พิรุณศาสตร์ 345
    ดูน้ำ 345
    อายุปี 346
    ปีนี้น้ำมากหรือน้อย 346
    คุมมหาสงกรานต์ 346
       
    สารบัญ (ฌ)  
    ดูวันมหาสงกรานต์ 347
    ดูวันเน่าและวันเถลิงศก 348
    พระสุริยาทิตย์เสด็จ 349
    นามสงกรานต์ 349
    ดูกาบาท 350
    ดูอสีติธาตุ 350
    วันธงชัย 351
    วันโลกาวินาส 351
    วันอุบาทว์ 352
    ทำโชคร้ายดีในปีนั้น 354
    ดูโชคเดือน 354
    ดูลาภเดือน 355
    ดูยาม 355
    ดูลูกในท้องเป็นหญิงหรือชาย 355
    ฝังรกตามทิศที่เดือนเกิด 356
    ฤกษ์วันเรียนหนังสือ 356
    ทำวันอุบาทว์ 356
    เกณฑ์ศักราช 357
    ปีตั้งศักราช 358
    ทิศผีหลวง 359
    ทิศเทวดา 359
    ดูไปแรมคืน 360
    ดูไปหาลาภ 360
    ดูบอกข่าวจริงหรือไม่ 360
    ดูตายเดือนใด 361
    ดูคนไข้ตายหรือไม่ตาย 361
    ดูวันเมื่อมีที่ไป 361
    ดูเขามาถามว่ามีที่ไปจะมาหรือยัง 362
    ทำสมพาส 362
    ตำราช้างดูผัวเมีย 362
    ดูเสาเรือน 363
    ปลูกเรือนตามปี 363
    ปลูกเรือนตามเดือน 364
    พื้นที่ปลูกเรือน 364
    นาคกลับตัว 365
       
    สารบัญ (ฎ)  
    ดูทำราชการดีหรือไม่ 365
    ดูคู่วิวาหะ 365
    ตำราสุนัข 366
    ยามอุบากองแหกคุก 367
    เศษพระจอมเกล้า 367
    ดูของลับหญิง 368
    คำทำนาย 369
    หลาวเหล็ก 370
    ทำนาตำรามอญ 370
    แรกนุ่งผ้าใหม่ 371
    สระหัวเป็นมงคล 371
    วันตัดเล็บเป็นมงคล 371
    วันทาน้ำมันเป็นมงคล 372
    วันตัดผมเป็นมงคล 372
    ปลูกต้นไม้ 372
    กระเหม่นตา, ฝีปาก, และคัน 373
    ชั้นฉาย 373
    ดูไข้ตายหรือเป็น 374
    พิสูจน์ยามทานของ 375
    วันให้ของแก่ท่าน 375
    เย็บเสื้อผ้านุ่งผ้าห่ม 375
    นิมิตฝันตามวัน 376
    พระจันทร์หลับตาลืมตา 376
    ธาตุเบญกูน 376
    ดูของให้โทษ 377
    นุ่งผ้าสีประจำวัน 377
    ดูมีที่ไปหรือทำการ 378
    แบบตั้งชื่อคน 378
    นามเทวดาเสวยอายุ 379
    ดูชะตากำเนิด 380
    ดูว่าจะทำอะไรจึงจะดี 381
    ดูโชคปีว่าจะดีหรือร้าย 381
    ดูโชคตามรายเดือนว่าดีหรือร้าย 382
    ดูลูกว่าจะเป็นหญิงก่อนหรือชายก่อน 384
    ดูว่าหญิงจะตายก่อนหรือชายตายก่อน 384
       
    สารบัญ (ฏ)  
    ตำราทำนายฝัน 384
    ตำรานรลักษณ์ 393
    ข้อสำคัญในการตรวจดวงชะตา 417
    การดูเนื้อคู่ (ตำราจีน) 418
    การดูปีที่ไม่สมพงษ์กัน 418
    การดูปีที่ไม่สมพงษ์กัน 420
    ตารางบอกเดือนปีเกิดที่มีเคราะห์ร้ายและมีโชคของปีเกิดต่างๆ 423
    ตารางบอกวิธีตรวจความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 424
    วิธีตรวจความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 425
    การทายเฉพาะบุคคล 425
    ตารางการตรวจสวนดอกไม้ (ในครรภ์) ของสตรี 428
    วิธีตรวจครรภ์ของสตรี 429
    วิธีชั่งน้ำหนักดวง 432
    น้ำหนักของเดือนเกิด 439
    น้ำหนักของวันเกิด 439
    น้ำหนักของเวลาเกิด 440
    การพยากรณ์โดยการรวมน้ำหนักกระดูกตอนกำเนิดมากำหนดดีชั่ว 441
    ตำแหน่งไฝมงคล-กาลกิณี (ด้านหน้า) 447
    ตำแหน่งไฝมงคล-กาลกิณี (ด้านหลัง) 448
    วันปลูกเรือนเป็นมงคล 449
    ตำราตรวจดูพื้นดินที่ถูกชัยภูมิปลูกเรือน 452
    แผนภูมิปลูกต้นไม้ประจำทิศรอบบ้าน 455
    การตัดไม้สร้างเรือน 459
    การขุดหลุมและยกเสาเรือน 464
    พิธีตั้งศาลพระภูมิละประวัติที่มา 474
    ตำราทำนายไฝ-ปานในร่างกาย 499
    ตำราดูลักษณะลายนิ้วมือ, นิ้วมือ (แบบ นรลักษณ์ศาสตร์) 510
    การเลือกตั้งชื่อ-ความหมายของชื่อ 601

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: พรหมชาติ (ฉบับมาตรฐาน)

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
Quality
Price
Value

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

พรหมชาติ (ฉบับมาตรฐาน)

THB

250 B

0

0