พิธีมงคลไทย

: BP003

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

90 B
  • บวชนาค
  • 13.0 ซม. X 18.5 ซม.
  • 378 หน้า
  • ไสกาว
  • ปอนด์ (สีขาว)
  • สีดำ

รายละเอียด

สารบัญ  หน้า
   
คำปรารภ 1
พิธี 2 อย่าง 3
ระเบียบการทำบุญทั่วไป 12
สถานที่ นิมนต์พระ 13
จัดอาสนะ (ที่พระนั่ง) จัดที่พุทธบูชา 16
เครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 18
ด้ายสายสิญจน์ 18
บาตรน้ำมนต์ 20
เครื่องสระศีร์ษะ (สำหรับใส่ในบาตร) 21
การรับพระ 21
เริ่มเจริญพระพุทธมนต์ 22
หน้าที่ของพระ 23
อาราธนาศีล 5 อาราธนาศีล 8 25
หมายเหตุชี้แจง 26
คำกรวดน้ำ 28
ใบปวารณา 29
หัวข้อในการทำบุญทั่วไป 30
พิธีมงคลทำขวัญวัน 31
พิธีมงคลทำขวัญเดือน 36
พิธีมงคลโกนผมไฟ 37
อาบน้ำเด็ก เลี้ยงพระ 38
พิธีลงเปล 39
ปูเปลเด็ก ปริศนาจากพิธี 40
พิธีมงคลการตั้งชื่อเด็ก 41
ความหมายของทักษา 45
ตัวอย่างคิดเข้ากับทักษา ตัวอย่างชื่อ 46
พิธีมงคลโกนจุก 51
งานในตอนเย็นวันแรก 52
งานในตอนเช้าวันที่ 2 53
อาบน้ำมนต์ ทำขวัญจุก 55
พิธีมงคลบรรพชา (บวชสามเณร) 61
การบวช 61
ภาวะเป็นสามเณร ความรู้พิเศษ 62
พิธีมงคลอุปสมบท (บวชพระ) กิจเบื้องต้น 63
ตัวอย่างบัตร (ของเจ้าภาพ) 64
ตัวอย่างบัตร (ของผู้อุปสมบท) 65
หน้าที่พระอุปัชฌายะ 65
ลักษณะคนบวชไม่ได้ 66
เครื่องบริขาร 68
ผู้จะอุปสมบทเตรียมตัว 69
ขอขมา 70
งานวันสุกดิบ 71
งานในวันอุปสมบท 75
บูชาสีมา 76
เจ้านาคเข้าไปในพระอุโบสถแล้ว 76
อนุศาสน์ 78
จริยาของพระบวชใหม่ 79
เรื่องการบวช 80
ระเบียบลาสิกขา 82
พิธีเข้าพรรษา 85
บูชาพระแก้วมรกต 86
พิธีออกพรรษาตักบาตร (เทโวโรหณะ) 88
พระเจ้าเปิดโลก 89
คำปวารณาออกพรรษา สุภาษิต 92
พิธีทอดกฐิน กฐินแปลว่าอะไร 93
เขตกำหนดทอดกฐิน 95
ผู้ประสงค์จะทอดกฐินจะทำอย่างไร 95
อานิสงส์กฐินสำหรับพระ 101
อานิสงส์กฐินสำหรับผู้ทอด 101
คำถวายผ้ากฐิน อย่างมหานิกาย 102
คำถวายผ้ากฐิน อย่างธรรมยุตติกาย 102
หมายเหตุ 103
พิธีมาฆบูชา ประวัติมาฆะบูชา 105
หน้าที่ของพุทธศาสนิกชน 108
พิธีทอดผ้าป่า 111
มูลเหตุที่เกิดมีผ้าป่า (ประวัติผ้าป่า) 112
ความนิยมในระยะกาล ประเภทของผ้าป่า 113
จะทอดผ้าป่า จะทำอย่างไร 113
คำถวายผ้าป่า (เจ้าของเดียว) 114
คำถวายผ้าป่า 115
ข้อสำคัญในการทอดผ้าป่า 115
พิธีวิสาขบูชา ประวัติตอนประสูติ 116
ประวัติการทำวิสาขบูชาในประเทศไทย 116
ในการปัจจุบัน ทางราชการ 119
ทางพุทธศาสนิกชนทั่วไป 120
พิธีมงคลแต่งงาน 121
การเจรจาสู่ขอ 122
พิธีหมั้น 124
พิธีแห่ขันหมาก 125
พิธีรดน้ำในปัจจุบัน 127
พิธีไหว้ผีปู่ย่าตายาย 128
พิธีเรียงหมอน 129
ฤกษ์ในการแต่งงาน 130
สรุป 130
หลักของครอบครัว 131
พิธีปลูกบ้าน ตำนานบ้านเรือน 134
เดือนจะเข้าป่าตัดไม้ ลักษณะเสา 135
ลักษณะตาของเสา 136
ตัดเสาสังเกตดูเสาล้ม 137
วิธีจัดเสา พรหม สตรี สุข เพชร 137
วันและเดือนที่ห้ามและอนุญาตปลูกเรือน 138
วิธีขุดหลุด โกยมูลดินทิ้ง 141
เครื่องบัตรพลีบูชาพระยานาค 142
ของในหลุดและวิธีแก้ 143
เครื่องบูชาเสา 144
ข้อเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ  145
ชื่อเสาต่าง ๆ  145
ชื่อรอดต่าง ๆ ชื่อพรึง 147
ชื่อขื่น ชื่อดั้ง ลักษณะทนสมุทร 148
วิธียกเสาเอก 149
พิธีสงฆ์ในงานปลูกบ้าน 150
ข้อควรคำนึง 151
สุภาษิต 155
พิธีตั้งศาลพระภูมิ 156
ประวัติพระภูมิ 157
ตอนยกศาล 159
ฤกษ์ 162
พื้นดิน 164
ขุดหลุม 165
ตอนอัญเชิญพระภูมิ 166
คาถาลาเครื่องสังเวย 168
ถอนพระภูมิเก่า 168
เครื่องประดับศาลพระภูมิ 169
คาถาถวายเครื่องสังเวย คำขอพร 172
คำลาเครื่องสังเวย 173
คาถาบูชา และสังเวยพระภูมิ 173
วิธีบูชา 174
ข้อควรคิด 175
พิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ 177
หมายเหตุ 178
พิธีการทำบุญบ้าน หมายเหตุ 179
พิธีทำบุญอายุ 180
งานใหญ่ 184
เทวดาประจำทิศ 186
เทวดานพเคราะห์ 186
กำลังเทวดานพเคราะห์ 189
อาวุธประจำนพเคราะห์ 190
พระพุทธรูปประจำวัน 190
วิธีทำ 191
กลอนบอกนุ่งผ้าสีตามวัน 192
พิธีตรุษ ประวัติพิธีตรุษ 196
พิธีตรุษในสมัยสุโขทัย 195
ตำราตรุษ (ของนครศรีธรรมราช) 196
สรุปความ 197
พิธีสงกรานต์ 199
นางสงกรานต์ทั้ง 7 199
นางสงกรานต์ขี่พาหนะ 4 ท่า 201
ตำราสงกรานต์ 201
วันเนา 202
วันเถลิงศก 203
เกณฑ์พิรุณสารท เกณฑ์ธาราธิคุณ เกณฑ์ธัญญาหาร 206
ดูธงไชยเป็นต้น 207
นาคให้น้ำ 209
วิธีทำโดยทั่วไป 211
คติธรรมจากวันสงกรานต์ 212
พิธีแรกนาขวัญและพิธีพืชมงคล 226
ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีพืชมงคล 230
พิธีสารท 234
ประวัติของพิธีสารท 235
การทำบุญพิธีสารท 236
บุญข้าวสากในภาคอีสาน 237
ทำบุญสารท จ.สงขลา 238
พิธีสารทที่ทำในสมัยสุโขทัย 239
พิธีลอยกระทง 242
ประวัติของพิธี 243
พิธีทำศพ บอกหนทาง 247
เฝ้าผี 248
อาบน้ำศพ 250
แต่งตัวศพ (หวีผม) 252
นุ่งผ้าศพ 253
รดน้ำศพ 254
ตำหมากใส่ปากศพ เงินใส่ปากศพ 255
ปิดหน้าศพ 257
กรวยดอกไม้ธูปเทียน 258
การมัดศพ 259
เบิกโลง 261
ตั้งศพ 265
ตามไฟหน้าศพ 265
ข้อปฏิบัติในการนำศพออกจากบ้าน 267
เผาศพ 270
วันเผาศพ 274
วันห้ามเผาศพ 276
เดินสามหาบ 276
การแปรรูป มูลเหตุการณ์ตายต้องเผาศพ 277
เก็บกระดูก 278
พิธีทักษิณานุปทาน มูลเหตุพิธีนี้ 279
พิธีทำบุญปีใหม่ 281
คติธรรมปีใหม่ 285
พิธีสวดมนต์ (ว่าด้วยระเบียบ) 287
กิจเบื้องต้น 288
ระเบียบที่ 1 289
ระเบียบที่ 2 292
ระเบียบที่ 3 ระเบียบที่ 4 294
ระเบียบที่ 5 296
ระเบียบที่ 6 297
ระเบียบที่ 7 298
ระเบียบที่ 8 300
สวดตามกำลังเทวดา 302
ระเบียบสวดเต็มที่ 305
ระเบียบสวดย่อ 305
พิธีอนุโมทนา อนุโมทนารับภคาถา 306
สามัญญานุโมทนาคาถา 307
มงคลจักรวาฬน้อย 308
เกณิยานุโมทนาคาถา 310
กาลทานสุตตคาถา 311
วิหารทานคาถา 313
เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา 314
เทวตาภิสัมมันตนคาถา 315
ปริตรตกรณปาฐ 317
อัคคัปปสาทสุตตคาถา 322
นิธิกัณฑคาถา 323
สังคหวัตถุคาถา 326
โภชนาทานานุโมทนาคาถา 328
ติโรกุฑธกัณฑคาถา 330
สัจจปานวิธยานุรูปคาถา 333
ยานทานนุโมทนาคาถา 334
พิธีทำบุญต่าง ๆ -คำถวายสังฆทาน 336
สลากภัตร 337
คำถวายทานสามัญ 338
คำถวายสังฆทานอุทิศ 339
คำถวายข้าวสาร 339
คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย 340
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน 341
คำถวายผ้าจำนำพรรษา 341
คำถวายผ้าอัจเจกวีวร 342
คำถวายศาลา (ธรรมสภา) 342
คำถวายน้ำมัน,น้ำผึ้ง, น้ำอ้อย 343
คำถวายมตกภัตร 344
คำถวายเสนาสนะ 345
พิธีไหว้พระสวดมนต์ 346
คำเจริญเมตตา 350
มนต์โองการของหลวงปู่ศุข 352

รีวิวของลูกค้า

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: พิธีมงคลไทย

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
Price
Value
Quality

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

พิธีมงคลไทย

THB

90 B

0